Bezoek ons op Facebook

Fokkerwebfokkerweb

Over ons

Waarom FokkerWeb? ; Hoe werkt het? ; FINANCIEN ; BESTUUR ; RAAD van ADVIES ; STATUTEN ; PRIVACY verklaring.

Waarom FokkerWeb?
De Vereniging van Oud Fokker Employés afdeling Amsterdam besloot eind 2013 om zichzelf op te heffen. Het bestuur, en dat van de ondersteunende Stichting “Vrienden van de VOFE”, realiseerden zich echter dat er behoefte bestaat aan contact tussen oud-collega’s van alle voormalige Fokker vestigingen.
Daarom is besloten om met een deel van de resterende middelen een interactieve website te laten bouwen en in de lucht te houden. Dit om behalve het onderhouden van contact ook het organiseren van activiteiten, zoals lezingen, te faciliteren.
Daartoe heeft de Stichting “Vrienden van de VOFE” zich omgebouwd tot Stichting “FokkerWeb”.
Inmiddels is deelname ook opengesteld voor allen die in Nederland werkzaam (geweest) zijn in de uit Fokker voortgekomen bedrijven.
 
Hoe het werkt?
FokkerWeb heeft openbare onderdelen en een groter aantal afgeschermde onderdelen die alleen toegankelijk zijn voor 'Deelnemers'.
 
Om deelnemer te worden op het FokkerWeb kunt u zich registreren op www.fokkerweb.nl !
Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam.
In het registratiescherm kunt u, naast de verplichte velden: zoals o.a. telefoonnummer en geboortedatum, ook nog extra informatie toevoegen, welke voor alle deelnemers zichtbaar zal zijn.
Een pasfoto is niet verplicht, maar wel aardig voor uw (ex-)collegae.
 
Belangrijk
Na het invullen van het registratieformulier klikt u op   Registreren  daarna ontvangt u een Verificatie / Activatie mail op uw opgegeven e-mailadres. Gebruik de link in die mail om uw wachtwoord te genereren. Slechts dan is uw registratie afgerond en bent u DEELNEMER.
Geen e-mail ontvangen? Check dan uw spam-box!
 
In de FAQ (=Frequently Asked Questions) vindt u een aantal instructies als hulp bij mogelijk voorkomende vragen en/of problemen..
Alleen mensen die ooit bij Fokker hebben gewerkt, of nog steeds bij een van de uit Fokker voortgekomen bedrijven werken, kunnen deelnemer worden. Daarom wordt bij de registratie gevraagd in welke periode u een dienstverband had of heeft.
 
Deelnemers kunnen via het prikbord zelf documenten plaatsen, en via een mail aan de webmaster documenten sturen met het verzoek ze te plaatsen onder foto’s, oude doos of archief. Ook kan men verzoeken voorgenomen activiteiten op de agenda te plaatsen.
 
Als er in de afgelopen week nieuwe items zijn geplaatst in nieuws, agenda of prikbord krijgen de deelnemers, die zich daarvoor in hun profiel hebben aangemeld, op zaterdag een e-mail. 
 
De deelnemers zelf maken door het plaatsen of aanmelden van documenten of het organiseren van activiteiten FokkerWeb tot een levendig en interessant geheel.
Het Bestuur roept dan ook alle deelnemers op over de brug te komen!
 
Financiën
Vooralsnog brengt deelname aan FokkerWeb geen kosten met zich mee. Echter indien het voortbestaan van het FokkerWeb in gevaar komt, kan een kleine bijdrage wordt gevraagd om de instandhouding te kunnen waarborgen.
Indien een deelnemer meer dan twee jaar de website niet heeft bezocht, neemt het bestuur aan dat de belangstelling is verdwenen. Vervolgens kan deze deelnemer worden verwijderd uit de deelnemers-database.
Hernieuwde deelname door nieuwe registratie is uiteraard mogelijk.
Bij activiteiten, zoals lezingen, streeft het Bestuur er altijd naar deze te laten sponsoren door het ontvangende bedrijf of instituut. Bij onvoldoende sponsoring kan een toegangsbijdrage gevraagd worden.
 
Stichting FokkerWeb is een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) waardoor legaten en donaties fiscaal aftrekbaar zijn.
 
Bestuur
Ton Peschier                Voorzitter
Rob de Wit                   Secretaris
Riepko Mandersloot   Penningmeester / deelnemersadministrateur
Ruud Nassette             Webmaster
 
Raad van Advies
Jan Zaaijer                    Voorzitter
Jaap Bakker
Henk de Groot
Herman Heijtel
Chris Lawende
 
Facebook pagina beheer
Hannie Verheij              Facebook-page 
 
Statuten
De statuten zijn hier te vinden.
 
Privacyverklaring AVG / GDPR
De privacyverklaring is hier te vinden.